WolArm Worship
презентация

Իմ բժիշկն ես

WolArm Worship

WolArm Worship - Իմ բժիշկն ես

Իմ բժիշկն ես

Обзор Презентация

D
1.ԿՅԱՆՔԻՍ ԱՄԵՆ ՎԱՅՐԿՅԱՆԸ՝
G9 A D
ՊԱՀՈՒՄ ԵՍ ՔՈ ՁԵՌՔՈՒՄ,
D A/C# Hm
ԿՐԱԿԻ, ՓՈԹՈՐԿԻ ՄԵՋ
G9 A
ԻՆՁ ՀԵՏ ԵՍ ԴՈՒ ՔԱՅԼՈՒՄ:

Em G/F# G9
ՎՍՏԱՀՈՒՄ ԵՄ ՔԵ՛Զ,
Em G9 A
ՎՍՏԱՀՈՒՄ ԵՄ ՔԵ՛Զ,
կրկ:
D
ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՄ ԻՄ ԲԺԻՇԿՆՍ ԵՍ,
Hm A G9
ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՄ ԴՈՒ ԱՄԵՆՆ ԵՍ ԻՄ,
D
ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՄ ԻՄ ԲԱԺԻՆՆ ԵՍ,
Hm G9 A
ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՄ ԱՎԵԼԻՆ ԵՍ ՔԱՆ ԵՍ ԳԻՏԵՄ,
Hm A/C# G9 A Hm A/C#
ՀԻՍՈՒ՛Ս ՔՈ ԿԱՐԻՔՆ ՈՒՆԵՄ:

Instrumental
D G9 Hm G9

Brig
Hm A/C# D G9
ԱՆԿԱՐԵԼԻ ՈՉԻՆՉ ՉԿԱ ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ,
Hm A/C# D G9
ԱՄԵՆԱԿԱՐՈՂ ԵՍ ԴՈՒ,
Hm A/C# D G/F# G
ԱՆԿԱՐԵԼԻ ՈՉԻՆՉ ՉԿԱ ՔԵԶՀԱՄԱՐ,
Hm A
ԻՄ ԿՅԱՆՔՆ Է ՔՈ ՁԵՌՔԵՐՈՒՄ:

Для тех кто не может читать на армянском))

Куплет:
КЯНКИС АМЭН ВАРКЯНЭ
ПАhУМЭС КО ДЗЭРКЭРУМ
КРАКИ ПОТОРКИ МЭЧ
ИНДЗ hЭТЭС ДУ КАЙЛУМ

Припев:
ВСТАhУМЭМ КЭЗ ВСТАhУМЭМ КЭЗ
հАВАТУМЭМ ДУ ИМ БЖИШКНЭС
hАВАТУМЭМ ДУ АМЭННЭС ИМ
~~~~
hАВАТУМЭМ ИМ БАЖИНЭС
hАВАТУМЭМ АВЭЛИННЭС КАН ЕС ГИТЭМ
hИСУС КО КАРИКН УНЭМ

АВЭЛИННЭС КАН ЕС ГИТЭМ
hИСУС КО КАРИКН УНЭМ

Бридж:
АНКАРЭЛИ ВОЧИНЧ ЧКА КЭЗ hАМАР
АМЭНАКАРОХ ЭС ДУ
АНКАРЭЛИ ВОЧИНЧ ЧКА КЭЗ hАМАР
ИМ КЯНКНЭ КО ДЗЭРКЭРУМ