Неизвестен
презентация

Pójdę za Jezusem!

Неизвестен

Неизвестен - Pójdę za Jezusem!

Pójdę za Jezusem!

Обзор Презентация

1 zwrotka:
Pójdę za Jezusem! Racz mnie w swej miłości,
o mój święty Boże, wesprzeć w mej słabości!
Wzmocnij serce chwiejne, roznieć ducha mego,
naucz pójść, o Panie, śladem Zbawcy swego.

2 zwrotka:
Pójdę za Jezusem! Wszystko mię nakłania
do zaparcia siebie, Jego łask szukania.
Głosu Jego słodycz, Ducha dar świętego,
wszystko pójść mię skłania śladem Zbawcy swego.

3 zwrotka:
Pójdę za Jezusem pełen świętych chęci,
Jego dobrodziejstwa mając na pamięci.
Pragnę odtąd zawsze żyć ku chwale Jego
i wytrwale chodzić śladem Zbawcy swego

4 zwrotka:
Pójdę za Jezusem co bez mej przyczyny
krwią mię swą pozyskał, pokrył moje winy.
Przezeń uzdrowiony jam od grzechu mego.
W Nim mój pokój! Pójdę śladem Zbawcy swego.

5 zwrotka:
Pójdę za Jezusem! Żadne mię już trwogi,
żadne też pokusy z tej nie wrócą drogi.
Rządź krokami mymi sam przez Ducha Twego,
Panie, bym wciąż chodził śladem Zbawcy swego.