Tibor Duda
презентация

Дэвла Тут мэ мангав

Tibor Duda

Tibor Duda - Дэвла Тут мэ мангав

Дэвла Тут мэ мангав

Обзор Презентация

Куплет:
Дэвла, Дэвла, Тут мэ мангав
Важ саворэ рома прэ пхув
Дэвла, Дэвла, Тукэ пхэнав
Тут мэ камав, Туха джяв англал

Припев:
Ангеленца мэ гилябав
Лэ Дэвлэс мэ лашарав
Саворэ рома Тут камас