KR - Алғыслар
презентация

Қарақалпақта

KR - Алғыслар

KR - Алғыслар - Қарақалпақта

Қарақалпақта

Обзор Презентация

Em Hm
Мухаддес Ийса келди қарақалпаққа
D Am H7
Уллы ояныш басланды қарақалпақта
Em Hm
Еситкенлер хош хабарды қутқарылмақта
C H
Мухаддес Руўх жумыс ислер қарақалпақта
Em Hm
Кәхраған жерим Шөллеген елим
D Am H
Дузланған жерим Айланды баққа

Қудай айтты қутқараман қарақалпақты
Мол мийримим менен қутқараман деп
Ийса келди, Мухаддес Руўх қарақалпаққа
Қутқарылмай ҳешким қалмас қарақалпақта