KR - Алғыслар
презентация

Мәңгиге Қудай садық

KR - Алғыслар

KR - Алғыслар - Мәңгиге Қудай садық

Мәңгиге Қудай садық

Обзор Презентация

1 verse: 
A2
Қудайды мақтаң, Оның халқы
Қудай бизлерди мәңги сүйеди
D2
Ол әжайып әлемди жаратқан
A2 E D2
Қудай бизлерди мәңги сүйеди. Алғыс Саған

2 verse:
A2
Оның беккем қолында биз қорқпаймыз
Қудай бизлерди мәңги сүйеди
D2
Қутқарылыўды Ол бизге сыйлады
A2
Қудай бизлерди мәңги сүйеди
E D2 E D2
Мәңги Қудай. Алғыс Саған

Припев:
A2 F#m
Мәңгиге Қудай садық. Мәңгиге қүдиретли
E D2
Мәңгиге Қудай бирге. Мәңгиге биз бенен

3 verse:
A2
Ҳәр дайым бизлерге не болсада
Қудай бизлерди мәңги сүйеди
D2
Оның мийрими бизлерди қутқарады
A2
Қудай бизлерди мәңги сүйеди
E D2
Мәңги Қудай
E D2
Алғыс Саған

Припев:
A2
Мәңгиге Қудай садық
F#m
Мәңгиге қүдиретли
E
Мәңгиге Қудай бирге
D2
Мәңгиге биз бенен