KR - Алғыслар
презентация

Асқан байлық керек емес

KR - Алғыслар

KR - Алғыслар - Асқан байлық керек емес

Асқан байлық керек емес

Обзор Презентация

C
Асқан байлық керек емес
G
Кәйпи-сапа теңим емес
F
Бул дүньяда жасағым келмес
G
Қудайым, Өзиң болмасаң
C
Өмиримниң мәниси болмас,
G
Кеўилимниң де хошы болмас,
F
Қайғым мениң ҳеш ада болмас,
G
Қудайым, Өзиң болмасаң,
F
Қудайым, Өзиң болмасаң

Припев:
C G
Айыбымды алып мойнымнан,
F G
Оның орнына тақтың маржан
C G
Атанаққа барып мен ушын,
F G
Жалғыз Сен қурбан болдың, Ийса!

Мост:
C
Мениң Ақлаўшым
G
Ҳәм Қутқарыўшым,
F
Ўақты келип Сени көремен!
C
Сол күнди, Ийса,
G F
Асығып күтемен!