Monika Markosyan
презентация

Վստահում եմ Քեզ

Monika Markosyan

Monika Markosyan - Վստահում եմ Քեզ

Վստահում եմ Քեզ

Обзор Презентация

1 verse:
Ես թողնում եմ երազանքներն իմ
Եվ ծնկում եմ քո առջև կրկին
Թե կյանքում ընկնեմ գիտեմ նորից
Դու սիրում և բարձրացնում ես ինձ:

2 verse:
Ես պայքարում եմ նոր կյանքի համար
Ձեռքերս հոգնել են օգնիր ինձ իմ Հայր
Դու հզոր ես, Արքա միշտ հաղթող
Գիտեմ ուժեղ եմ ես իմ Տեր Քեզնով:

Chorus:
Նույնիսկ անշարժ լեռները
Կարող ես Դու շարժել
Թե չճեղքվեն ծովերը
Ես քայլելով կանցնեմ
Թե պատասխան չտաս ինձ
Նորից կաղաղակեմ
Վստահում /3 եմ Քեզ:

3 verse:
Կյանքը իմ ողջ Քո առջև է Տեր
Ես հանձնվում և վստահում եմ Քեզ
Եղիր իմ կյանքը և շունչը իմ Տեր
Տեր ես ուզում եմ միշտ ապրել Քեզ հետ:

Bridge:
Իմ ուժն ու զորությունն ես
Քո մեջ հանգիստ եմ ես
Դու իմ հավատքի հիմքն ես
Իմ ամուր ժայռն ես Տեր:
Քո ճամփաները բարձր են
Դու միշտ բարի ես Տեր
Դու ինձ առաջնորդում ես
Ես վստահում եմ Քեզ: