InSalvation
презентация

Wonderlijke Kracht

InSalvation

InSalvation - Wonderlijke Kracht

Wonderlijke Kracht

Обзор Презентация

Liefde daalde neer.     
De Zoon van God werd Mensenzoon,
vol gerechtigheid,
gehoorzaam aan zijn Vaders plan.

Daar op Golgotha
gaf Hij zijn bloed, als Lam van God.
Hij nam onze straf
en droeg voor ons de toorn van God.

O kostbaar bloed! O Heilig Lam,
dat onze zonden op zich nam!

Er is redding door het bloed dat Jezus gaf.
Wij zijn van de dood bevrijd door het Offerlam.
Door Zijn overwinning getuigen wij:
Er is wonderlijke kracht
in het bloed dat Jezus gaf.
Er is wonderlijke kracht
in het bloed dat Jezus gaf.

Uw genade wint!
Nu Jezus leeft, zijn wij bevrijd!
Heer, wij staan versteld,
verwonderd door uw majesteit!

Dood, waar is je grote macht?
Waar is je prikkel nu?
Want de kracht van Jezus’ bloed
brak de zonde en de vloek.

Wat ik was ligt in het graf,
ik ben opgewekt met Hem!
Hoor hoe heel de hemel zingt:
Prijs de Koning! Jezus leeft!